Na hranách kubismu

date of exhibition: 2012/05/10 - 2012/06/24
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní