Terstští protifašističtí umělci

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1948   Terstští protifašističtí umělci v SV Purkyně