Milan Mikuláštík a David Adamec: Cowboy-Hitler

date of exhibition: 2000/11/09 - 2000/12/08
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: kolektivní