Jiří Skála, Marek Ther: Microfiltration

date of exhibition: 2001/01/16 - 2001/01/26
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: kolektivní