Jan Hird Pokorný: Český architekt v New Yorku

institution, city, address
České vysoké učení technické, Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Nadace české architektury, _, _