Paul Klee - představitel poetického malířství

date of exhibition: 1966/01/11
institution: Okresní lidová knihovna v Gottwaldově
type of exhibition: přednáška/projev