Politická a ilustrační grafika Jiřího Ščerbakova

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Politická a ilustrační grafika Jiřího Ščerbakova