Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985

date of exhibition: 1985/03/07 - 1985/04/21
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní