Jan Haubelt: Slepá díra / Blind Hole

institution, city, address
Centrum pro současné umění Futura, Praha, Holečkova 49