Daniela Mikulášková, Bronislava Šnajdrová: Vyšívané krajky a krajiny

date of exhibition: 2007/07/04 - 2007/07/20
institution: Galerie Primavesi
type of exhibition: kolektivní