Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012

date of exhibition: 2012/11/25 - 2013/03/01
institution: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výrazným výstavním projektem je PARALELNÍ HISTORIE. Výstava sledující vývoj výtvarného umění v Ústí nad Labem od roku 1990, kde se umělecká scéna postupně etablovala. Tento vývoj lze bezesporu označit za modelový příklad periferní kulturní aktivity. Výběr jednotlivých uměleckých děl byl přitom určen snahou postihnout chronologii umělecké scény v Ústí nad Labem. Expozice sestává z dvaceti artefaktů, přičemž každý reprezentuje konkrétní rok (1990–2009). Umělci střední generace jsou v předkládaném souboru zastoupeni převážně staršími artefakty. Díla devadesátých let 20. století jsou klíčová pro identifikaci s konkrétním socio-kulturním prostředím z perspektivy současnosti. Pro GASK byla výstava doplněna o umělecká díla nejmladších představitelů ústeckého uměleckého okruhu. Toto doplnění dokresluje plastickou a stále se vyvíjející podobu této unikátní regionální umělecké scény po roce 2009.