Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012

institution, city, address
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora), Barborská 53/24
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 9