Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012

date of exhibition: 2011/10/07 - 2011/11/20
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní