Slovenské lidové umění

date of exhibition: 1948/11 - 1948/12
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní