Pavel Hayek, Otto Zitko

date of exhibition: 2012/02/29 - 2012/04/01
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní