České sociální umění dvacátých let

date of exhibition: 1971/04 - 1971/05
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní