Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966   Jarní výstava
1966   Boje a zápasy naší avantgardy
Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
2012   Přehled výstav 1964-2012 (citygalleryprague.cz)