Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni

Picture
published, title (subtitle)
1911   Staropražský motiv