Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

date of exhibition: 1977/05
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní