Přírůstky českého moderního umění

date of exhibition: 1968/03/01 - 1968/04/09
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní