Tvrdošíjní a hosté - 2. část

person, born
Rousová Doležalová Hana, 16. 1. 1944
Srp Karel, 20. 2. 1958