Tvrdošíjní a hosté - 2. část

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba)