Dotek / Touch

institution, city, address
Centrum pro současné umění Futura, Praha, Holečkova 49