Jaroslav Podmol: Keramika

institution, city, address
Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko), _