Jaroslav Podmol: Keramika

date of exhibition: 1985/04/05 - 1985/09/10
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: autorská