Studio mladých výtvarníků

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
2012   Přehled výstav 1964-2012 (citygalleryprague.cz)