You

date of exhibition: 2007/05/10 - 2007/06/10
institution: artsdepot Apthorph Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:

YOU

artsdepot Apthorph Gallery, 5 Nether Street, London N12, OGA www.artsdepot.co.uk

Vystavující umělci: Jiří Černický (CZ), & Tereza Severová (CZ)

10. května- 10. června 2007

Od té doby, kdy radikální díla avantgardy záměrně odcizila umění od jeho publika, pokoušejí se často umělci znovu navázat hlubší, intimnější kontakt s diváky. Této otázce, různými způsoby, odpovídají díla prezentovaná na výstavě YOU. Výstava je prezentací dosavadní spolupráce na výměnných pobytech pro umělce mezi centrem pro současné umění FUTURA a centrem pro multimediální tvorbu VIVID z Birmingamu (UK), ve spolupráci s Českými centry v Praze a v Londýně. Jiří Černický byl na residenci v centru VIVID v roce 2005. Výstava, která se uskutečnila na obou místech, ve FUTUŘE a v Českém centru Praha, se není po jeho pražské premiéře přestěhovala do artsdepot Apthorp gallery. Tato výstava také prezentuje dílo Terezy Severové (z Prahy) , která byla na residenčním pobytu v Birminghamu tento rok.

Jiří Černický (1966, žije a pracuje v Praze) v rámci výstavy představí pět nových prací ze série „ABS video". Základem všech videí jsou záznamy určitých míst, pořízené v reálném čase, bez herců, bez scénáře, bez střihu. Autor je charakterizuje jako „readymade času a prostoru".

Natáčená jsou vesměs místa, kde se ve stejnou dobu objevuje velké množství osob - veřejná prostranství, kterými lidé jen procházejí nebo panelový dům. Scény jsou nasnímány statickou kamerou; v jednom případě byl použit záznam z průmyslové kamery (Perón). Natočený materiál je doplněn o tzv. „mentální titulky". Jde o přepisy myšlenek lidí, kteří se ocitají v záběru, respektive záznamy privátních rozhovorů obyvatel snímané budovy (Panelák). „Mentální titulky" fungují jako dynamická součást obrazu, objevují se v jeho nejrůznějších bodech a postupně zaplňují celý viditelný prostor, čímž od určitého momentu současně ztrácejí čitelnost. Tato technika umožňuje ukázat, co se simultánně odehrává v mysli mnoha lidí, kteří spolu nekomunikují, ač se nacházejí zároveň na stejném místě. Vzniká tak jakýsi obraz kolektivního vědomí i nevědomí spojeného s různými sociálními prostory.

Materiál pro „mentální titulky" byl získáván přímým dotazováním snímaných osob bezprostředně poté, co vystoupili ze záběru, v čemž autorovi pomáhal tým asistentů. Oslovení lidé byli vyzýváni, aby na diktafon řekli, na co právě mysleli, když procházeli tímto místem. Z 80% dotazovaní odpovídali bezprostředně, protože byli takovouto výzvou zaskočení. V jednom případě (Panelák) rozhovory byly nahrávány pomocí složitého odposlechového zařízení přes dveře bytů.
(http://www.futuraproject.cz)