Vladivoj Kotyza: Obrazy, kresby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Vladivoj Kotyza: Obrazy, kresby