Nová tapiserie

date of exhibition: 1991/10
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní