Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže

date of exhibition: 2008/01/17 - 2008/02/27
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstavu Terry Haass v Galerii města Plzně uvádí výběr grafických listů z 50. až 70. let odkazujících ke svébytné cestě umělkyně k postižení času a prostoru, v nich obsažených toků energií. Síťoví křivek a čar s probleskujícími záblesky světel jsou nejenom uměleckým ztvárněním kosmologických teorií, ale i metaforou lidské existence v univerzu, jsou nejenom navýsost poukazem k vyššímu řádu, ale i k jeho postavení v bytí člověka. Komplementárním doplňkem k danému souboru grafik je pak i prezentace bibliofilského výtisku spisu Pierre Sauvageota Zodiaque, 1962 se 12 originálními grafickými listy autorky. Těžiště expozice pak tvoří rozsáhlá kolekce koláží z 80. a zvláště 90. let. Koláže, skladby geometrických segmentů: vystřihovaných barevných papírů, zobrazují v prvotním pohledu jednoduché útvary, které - v dalším nazírání - asociativně vytváří vid krajiny v její až esenciální podstatě. Terry Haass tak zúročuje reflexe svých cest, opětovně však, v přeneseném pojetí a významu, vypovídá i o životě člověka, obrací se k filozofické koncepci pojetí života jako cesty, cesty poznávání řádu, směřování k pravdě. Středobodem expozice je pak i zastoupení plastické tvorby umělkyně, rozvedení výše předestřených idejí do prostorové formy.
Expozice v Galerii města Plzně uvádí malířskou tvorbu Zuzany Hulka z dekády let 1997 až 2007, další dvě doprovodné výstavy prezentují její velkoplošné litografie tvořící paralelu k tvorbě malířské. Jsou tak představeny – při jinak konzistentní vývojové linii – tři postižitelné výrazové etapy tvorby. První, vymezená koncem 90. let, zahrnuje plátna s dramatickým vyzníváním energicky vedených tahů štětce, s velkoryse strukturovanými, navzájem se překrývajícími plochami intenzivních barevných tónů, oranžových, žlutých,zelených,modrých a fialových barev. Vášnivá intenzita malířských gest, evokujících pocit vstupu tělesnosti do obrazového prostoru, je vedle křehkých detailů, jakoby nadýchaných tahů, vizualizací genealogie duchovní cesty člověka, jeho boje s hmotou o ducha, chcete-li, i o vlastní duši. Další fázi tvorby přináší série obrazů z období let 2000 – 2005: opětovně pláten větších rozměrů, rovněž výrazných a sytých barev , které jsou však již strukturovány do vymezených ploch. Toto zjednodušení formy, koncentrace výrazu do rozvrhu dílčích struktur s důrazem na výběr lokální barvy (často s uplatněním komplementarity chromatického rozvrhu barev) navozuje klidnější atmosféru i vyznění. Významnou roli hraje bílá barva probleskující z mozaiky barevných ploch, takto světlem prosycené barvy nesou s sebou prostorové kvality, navozují třídimenzionální účinek. Světlo bílé je však netoliko nositelem transparentnosti prolínání prostoru, ale i zvýšené duchovnosti, meditativnosti obrazové výpovědi. Třetí etapa z posledních dvou let, obrazy monumentálních rysů: svými rozměry i působením, zatím završují tříbící se cestu malířského výrazu umělkyně. Na bílé ploše pláten vidíme oválné útvary jemných pastelových barev, mající - přes jejich místní překrývání – provzdušněný vid, postavením svých center navozující dojem notového zápisu, hudební vjem. Zuzana Hulka nám takto předává a přibližuje své krédo: poukaz k potřebě našeho návratu k bezprostřednosti a čistotě mysli, její nové obrazy jsou přenosem k naší zasuté paměti, snad i ke vzpomínkám na ztracený ráj.
Ivo Janoušek, www.galerie-plzen.cz