Meeting Point - Arad Biennial 2009

date of exhibition: 2009 - 2010
institution: Osijek
type of exhibition: kolektivní

notes:
stovka umělců tří generací čtyř zemí (Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko,Česká republika), k výstavě vyšel obsálý katalog