Neznámý Antonín Hudeček

date of exhibition: 1957/09/01 - 1957/09/22
institution: Museum Zdeňka Nejedlého
type of exhibition: autorská

notes:
výstava v Hradci Králové také v prostorách krajské pobočky Svazu čs. výtvar. umělců