Mário Chromý, Radovan Čerevka: Lepšie raz vidieť ako stokrát počúť

date of exhibition: 2004/11/18 - 2004/11/30
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: kolektivní