Na bidýlku: Umělci z okruhu Galerie Na bidýlku v Brně

date of exhibition: 2008/05/20 - 2008/06/13
institution: Galerie Jelení
type of exhibition: kolektivní

notes:
Zdroj: https://www.galeriejeleni.cz/2008/na-bidylku-umelci-z-okruhu-brnenske-galerie-na-bidylku/

„Na bidýlku“ není žádný kurátorský počin, tato výstava je vzpomínkou na výjimečnou činnost brněnské Galerie Na bidýlku. Zdaleka nekompletní sestava umělců je inspirovaná výběry provozovatele této snad nejdéle fungující „soukromé“ galerie pana Karla Tutsche. Pro pražské setkání v Galerii Jelení jsme pozvali umělce, kteří Na bidýlku vystavovali opakovaně. Už tento dílčí seznam vystavujících ukazuje jak bylo Bidýlko zásadním prostorem pro české prostředí. Na výstavě se vedle sebe objevuje mnoho důležitých autorů ze všech generací. V této společnosti jsou také zastoupena díla Sylvie Brodi, která byla oslovena Karlem Tutschem pro poslední termín v Galerii Na bidýlku, výstava se bohužel již nezrealizovala.

Fungování Galerie Na bidýlku je jednou z nejkrásnějších věcí se kterými jsem se v uměleckém provozu setkal. Sliboval jsem, že si přeji toto setkání uskutečnit vesele a bez pathosu, ale neodpustím si vyjádřit úctu ke Karlu Tutschovi a poděkovat mu.

Dominik Lang