Listování v benediktinské knihovně

date of exhibition: 2012/12/06 - 2012/12/30
institution: Památník písemnictví na Moravě
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Výstavní cyklus Listování představí iluminované rukopisy z 16. – 18. století přímo v prostředí depozitáře rukopisů.