Nad Betlémem vyšla hvězda

date of exhibition: 2012/11/28 - 2013/01/06
institution: Regionální muzeum v Teplicích
type of exhibition: kolektivní

notes:

Vánoce jsou neoddělitelně spojeny s betlémem, v němž svatá rodina přijímá dary od pastýřů i králů na počest narození božského dítěte. Historie lidových betlémů v Českých zemích má dlouhou tradici. Existuje zde několik významných betlemářských oblastí, každá z těchto lokalit vytváří své specifické a ojedinělé betlémy.

Regionální muzeum v Teplicích si Vás dovoluje pozvat na vánoční výstavu věnovanou lidovým betlémům především z Ústeckého regionu.