Děcka z Dubí. Ateliér designu keramiky FUD UJEP

date of exhibition: 2012/11/28 - 2012/12/05
institution: Regionální muzeum v Teplicích
type of exhibition: kolektivní

notes:

Výstava představila průřez nejlepších prací studentů atelieru Designu keramiky. Jednalo se o samostatná originální umělecká dílka vytvořená pod dohledem zkušených pedagogů. Výstava se konala ke dvacátému výročí založení ateliéru. Záštitu nad výstavou převzali prof. RNDr. René Wokoun, CSc, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ing. Vladimír Feix generální ředitel a.s. Český porcelán.