Nevítaní hosté. Potkan, mandelinka bramborová, bolševník velkolepý...

date of exhibition: 2012/09/27 - 2013/05/19
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Na této výstavě se mohou návštěvníci na vlastní oči dobře seznámit se vzhledem a způsobem života, tak i s původem a historií šíření invazních druhů živočichů (např. potkan, mandelinka bramborová, bolševník velkolepý, nutrie, norek, mýval a další...). Právě jejich spolehlivé rozpoznání laiky je často důležitým krokem v boji proti jejich dalšímu šíření. Je však smutným faktem, že množství invazních druhů se jak v měřítku ČR, tak i Evropy či světa stále zvětšuje. I naše výstava tedy může představit pouze výběr nejznámějších "nevítaných hostů". (z katalogu výstavy)