Nehodné žití

date of exhibition: 2012/10/17 - 2013/01/13
institution: Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum)
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Tématem výstavy je nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945. Program nacistické „eutanázie“ byl státně řízeným zabíjením duševně nemocných pacientů v psychiatrických léčebnách a ústavech. Výstava se zabývá se ideologií, přípravami a průběhem této masově vyhlazovací akce nacistického režimu, pozornost je věnována pachatelům i konkrétním osudům obětí.
Na životy lidí postižených duševní nemocí se nacistická ideologie dívala jako na „životy nehodné žití“ a snažila se je systematicky likvidovat. Byla to součást zvráceného nacistického programu rasové hygieny, k němuž se později připojily i ekonomické úvahy. Na území říšské župy Sudety byly do programu nacistické „eutanázie“ zapojeny především léčebné ústavy ve Šternberku na Moravě, Dobřanech u Plzně a Opavě. Vybraní pacienti těchto léčeben byli odváženi do ústavů Pirna-Sonnenstein v Sasku a Hartheim v Horních Rakousích, kde byli zabíjeni.
Do programu nacistické „eutanázie“ se zapojil také léčebný a ošetřovatelský ústav na území protektorátu v Kosmonosech. Putovní výstava Nehodné žití byla realizována v rámci společného česko-německo-rakouského výzkumného projektu, na němž se v letech 2008–2010 podílel Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v. v. i., Památník Pirna-Sonnenstein (Sasko), Památník zámek Hartheim (Rakousko) a Památník Terezín.