Novodobá architektura Krkonoš

date of exhibition: 2012/12/14 - 2013/04/14
institution: Krkonošské muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Novodobá architektura Krkonoš je tématem více než živým a plodícím neustávající diskusi. I proto Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve vrchlabském klášteře připravilo výstavu, která laikům i odborné veřejnosti představuje přehlednou formou bouřlivý vývoj, jímž prošla výstavba v Krkonoších za poslední více než století.

V důsledku vzrůstajícího turistického ruchu vznikaly budovy do té doby nebývalých rozměrů a tvarů. Tradici lidového stavitelství začaly překrývat různé slohové a módní trendy, které se střídaly v rychlém sledu. Některé se projevily jen výraznými solitéry, jiné daly vzniknout obecně přijímaným formám, které se v architektuře projevují dosud.

Součástí výstavy jsou i ukázky školních prací dnešních mladých architektů z ČVUT, na nichž můžeme sledovat současné trendy bez deformací jakýmikoli vnějšími vlivy. Novodobá architektura je v Krkonoších tématem dosud dostatečně neprobádaným, a proto výstava nabízí jedno z prvních ucelených shrnutí fenoménu, který si jistě zaslouží další zájem.
(tisková zpráva)