Tanja Widmann: Eine von Euch / Jedna z vás

date of exhibition: 2012/11/29 - 2013/02/10
institution: tranzitdisplay
type of exhibition: autorská

notes:


Ve své sólové výstavě Widmann pracuje s široce pojatou instalací. Výchozím bodem práce je záznam rozhovoru psychoanalitika Felixe Guattariho s jeho pacientem R.A., ve kterém se jako klíčový prvek objevuje samotný předmět nahrávacího zařízení.

Práce Tanji Widmann vychází z autorčina zájmu o jazyk, zkoumání jeho možností a podílu jazyku na konstrukci subjektivity.

Tanja Widmann shromáždila zdánlivě nesourodé prvky, jakými jsou psychoanalýza, primatologie, ale i módní kolekce H&M nebo výšivky, a vše seskládala do spekulativní konstelace zkoumající otázky spojené s gender a mediální konstrukcí identity v rámci sociálních skupin.

Výstava je pořádána v ko-produkci Badischer Kunstverein, Karlsruhe a tranzitdisplay, Praha.

(http://www.tranzitdisplay.cz)