Martin Froulík: Rest of L'ucking Forest

date of exhibition: 2012/02/20 - 2012/04/06
institution: Galerie Dole
type of exhibition: autorská

notes:
„Osobní jsou věci s tématikou jelena.“

Martin Froulík je malíř formálně i obsahově charakteristického expresivního stylu. Používá papírovou šablonu, akrylovou malbu jako základ, sprej, vosk. Šablona vzniká kombinací volních i automatických postupů. Zdlouhavé vyřezávání je vystřídáno rychlým aktem přenosu na plátno. Malba se tímto „zčitelňuje“. Obsahem je vyvíjející se děj v čase jako scénář nadreálného filmu, samorost nebo akt sestupující se schodů. Obrazový deník intimních setkání a vášnivých snů je rébus, který je třeba rozluštit. Každý přečte tajenku podle sebe jinak. Vnímavý šmírák pozoruje v Beskydech jednou za sedm let v květnu erotický akt geografického rozsahu. Rezonancí plodných let smrkových lesů proudí mračna pylových zrn mezi rozmnožovacími orgány lesních obrů. Lysá hora souloží se Smrkem, Kněhyně s Radhoštěm a dalšími tak, že žluté sémě šplíchá až do ostravských kaluží. Martin Froulík studoval u Aleše Hudečka a Jiřího Surůvky. Chodí na Lysou a žije v Ostravě. Jeho poutavě tajemná tvorba spřízněně navazuje na zdejší vrcholná léta devadesátá.

Text: Vladislav Holec – kurátor výstavy

zdroj: http://www.artalk.cz/2012/02/17/tz-martin-froulik/
02/2015