Návrat Františka Langera na Vinohrady

date of exhibition: 2013/03/04 - 2013/06/30
institution: Divadlo na Vinohradech
type of exhibition: autorská