Rostislav Valušek: Vrypy důvěrné (rydlem a slovem)

date of exhibition: 2009/05/06 - 2009/05/31
institution: Galerie Jiřího Jílka
type of exhibition: autorská