Umění Německé spolkové republiky

date of exhibition: 1967/02/17 -
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
Připojena jen část výtvarníků