Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století

date of exhibition: 2009/02/17 - 2009/04/26
institution: Výstavní síň „13“
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstavou Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století obnovuje Západočeská galerie v Plzni bezprostřední spolupráci s mezioborovým sympoziem na téma kultury a společnosti 19. století, které se tradičně koná v rámci Smetanovských dnů v Plzni. Výstava připravená z iniciativy Západočeské galerie ve spolupráci s organizátory sympozia tematicky a metodicky rozšiřuje jeho odbornou činnost a současně ji otevírá širší veřejnosti.
zpc-galerie.cz, 15.3.2019