Navzájem - Společenství 70. a 80. let

date of exhibition: 2013/03/22 - 2013/06/02
institution: tranzitdisplay
type of exhibition: kolektivní

notes:
Archívy: Vladimír Ambroz (Brno), Artpool Art Research Centre (Budapest), Pavol Breier (Bratislava), Ján Budaj (Bratislava), Pavel Büchler (Praha), Peter Čepec (Bratislava), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (Čelákovice, Kuřim), Ľubomír Ďurček (Bratislava), Květoslava Fulierová (Bratislava), Vladimír Havlík (Olomouc), Dalibor Chatrný (Brno), J. H. Kocman (Brno), Marie Kratochvílová (Brno), Peter Meluzin (Bratislava), Muzeum umění Olomouc (Olomouc), Marian Palla (Střelice), Jaroslav Pokorný (Brno), Ivo Sedláček (Zlín), Aleš Záboj (Brno)

----------------------------------------
http://www.tranzitdisplay.cz/cs/vystavy/navzajem-spolecenstvi-70-80-let-223-262013
Vybrané fragmenty archivů moravských, slovenských a maďarských autorů ve výstavě odkazují na různá společenství v rámci neinstitucionalizované kultury 70.–80. let 20. století.
Instalace je rozmístěna v Domě umění města Brna a v tranzitdisplay Praha. Společná koncepce v těchto prostorách přitom rozvíjí stejnojmenný výstavní projekt, realizovaný v tranzit dielne Bratislava (v létě 2012).
Současné výstavy tak představují druhý výstup výzkumného a tvůrčího záměru Barbory Klímové, Daniela Grúně a Filipa Cenka. Ti se různou měrou ve svých domácích prostředích (Brno/Morava – Bratislava) zabývají privátními archivy, komunikují i spolupracují s autory dané generace. Soustředí se především na projevy na hranici umění (tradičně vymezeného díla, autorství, originality) a kreativních, bezprostředních společenských událostí či volnočasových aktivit. Tvořivá aktivita v nich směřuje k intenzivně prožívanému okamžiku.
Subjektivní, autorsko-kurátorský přístup k výstavám, založený spíš na asociativním řetězení sdělnosti dokumentů ze současné perspektivy tvůrců výstavního projektu, potlačuje objektivizující pohled na historii, umění, artefakt, statut umělce. Ideové rozložení výstavy se prolíná s možnostmi začlenění jedinečných archivů v prostorovém rámci výstav. Spojení dvou lokalit jednou výstavou, nutnost pro úplnost navštívit obě místa, lze chápat mimo jiné v souvislosti se situacemi sledovaných událostí. Většina se odehrála mimo centra, na periferiích měst, v přírodě – vyžadovala od účastníků jistou energii vloženou do cestování a společného pobývání.
Tiskovina, která obě části výstavy spojuje, tvoří nedílnou součást projektu, obsahuje mapu i rozšířené popisky.

Poděkování patří:
Vladimíru Ambrozovi, Artpool Art Research Center, Pavolovi Breierovi, Jánovi Budajovi, Pavul Büchlerovi, Peterovi Čepcovi, Josefovi Daňkovi & Blahoslavu Rozbořilovi, Ľubomíru Ďurčekovi, Květoslavě Fulierové, Vladimíru Havlíkovi, Daliboru Chatrnému, J.H. Kocmanovi, Marii Kratochvílové, Peterovi Meluzinovi, Muzeu umění Olomouc, Marianu Pallovi, Jaroslavu Pokornému, Ivu Sedláčkovi, Aleši Záboji

Výstava je pořádána ve spolupráci tranzitdisplay a Domu umění města Brna.