EPOS 257: Dýmová hora

date of exhibition: 2019/04/17 - 2019/12/30
institution: Muzeum hlavního města Prahy
type of exhibition: autorská