Štefan Nejeschleba: Kresby, reliéfy

date of exhibition: 1976/07 - 1976/08
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská

notes:
grafický kabinet