Milan Nestrojil: Obrazy, kresby

date of exhibition: 2013/06/08 - 2013/06/30
institution: Galerie z ruky
type of exhibition: autorská